Med vårt nyutvecklade stavdämpningssystem reduceras de skadliga krafterna som uppstår vid stavinsättningen på hårda underlag, vilket gör att du kan välja ett styft stavrör utan dess negativa effekter.

Tack vare dämpningens placering och konstruktion påverkas ej stavens pendel på ett negativt sätt.

Den snölika känslan går ej att ta miste på med detta system i jämförelse med traditionella stavar.

Finns i längder från 135cm till 175cm (5cm intervaller).

Translate »